Aira Guinto | bradleywillsimpson | THE VAMPS | Dancer | Sherlock's Leader, Lead Dancer & Singer |

Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/

🎧🎢 #thislove NAKAKALOKA ☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️ Video wallpaper ko sa phone. WAAAAAA πŸ’šπŸ’™πŸ’œπŸ’–πŸ’•πŸ’˜πŸ’žπŸ’“ Siya na talaga! ☺️😘❀️

PUTCHAA. NAKAKAINLOVE ☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️ MAS HQ TO. Woo! πŸŽ‰ KASARP ULIT-ULITIN ANG TMR DAHIL SA KANYA HUHU πŸ’›πŸ’™πŸ’œπŸ’šβ€οΈπŸ’—πŸ’“πŸ’•πŸ’–πŸ’žπŸ’˜ WAAAA. I LOVE YOU MWAHUGS πŸ˜πŸ˜˜πŸ˜šπŸ’•

PUTCHAA. NAKAKAINLOVE ☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️ MAS HQ TO. Woo! πŸŽ‰ KASARP ULIT-ULITIN ANG TMR DAHIL SA KANYA HUHU πŸ’›πŸ’™πŸ’œπŸ’šβ€οΈπŸ’—πŸ’“πŸ’•πŸ’–πŸ’žπŸ’˜ WAAAA. I LOVE YOU MWAHUGS πŸ˜πŸ˜˜πŸ˜šπŸ’•

Nakakainloveeeeee ☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️ Sarap ulit-ulitin ang TMR dahil sayo huhu πŸ’›πŸ’™πŸ’œπŸ’šβ€οΈπŸ’—πŸ’“πŸ’•πŸ’–πŸ’žπŸ’˜ Siya na talaga! πŸ˜Šβ˜ΊοΈπŸ˜Šβ˜ΊοΈπŸ˜ŠπŸ’• I LOVE YOU SO MUUCH 😍😘😚☺️

Nakakainloveeeeee ☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️☺️😍❀️ Sarap ulit-ulitin ang TMR dahil sayo huhu πŸ’›πŸ’™πŸ’œπŸ’šβ€οΈπŸ’—πŸ’“πŸ’•πŸ’–πŸ’žπŸ’˜ Siya na talaga! πŸ˜Šβ˜ΊοΈπŸ˜Šβ˜ΊοΈπŸ˜ŠπŸ’• I LOVE YOU SO MUUCH 😍😘😚☺️